Sidste nyt fra konservatorerne
PRISERFor konserverings- og restaureringsopgaver der udføres i Danmark er vor timepris i 2018
som udgangspunkt 480,00 kr. ekskl. moms.

For opgaver udenfor Danmark er prisen vejledende; der udføres her særlige tilbud.
 
For rådgivning og konsulentbistand er timeprisen i hele Danmark og udlandet 500,00 - 750,00 kr. ekskl. moms.
 
I forbindelse med kørsel, overnatning og diæter følger vi de gældende regler indenfor den danske stat. 
 
KIRKER / ANDRE KUNDER