Sidste nyt fra konservatorerne
Sagsforløb for kirkerestaurering


Ifølge dansk lovgivning må istandsættelse af kalkmalerier og inventar i kirkerne, der er over 100 år gammelt, kun ske i henhold til forslag, der er bragt til veje gennem Nationalmuseet og er godkendt af stiftsøvrigheden. Det munder som regel ud i en forundersøgelse, der udføres af Nationalmuseets Bevaringsafdeling og finansieres af den enkelte kirke.
For kirker yngre end 100 år gælder andre forhold. Her kan man f.eks. henvende sig direkte til Nordisk Konservering.
 
Når det kommer til istandsættelse af kirkens kunst- og kulturhistoriske værdier er det ikke nødvendigvis Nationalmuseets Bevaringsafdeling, der udfører opgaven.

Ved konserverings- eller restaureringsopgaver på mere end 300.000 kr. skal Menighedsrådende ifølge tilbudsloven fra 2005 indhente tilbud fra mere end én udførende virksomhed, der er kvalificeret til at udføre det pågældende arbejde.

For at garantere menighedsrådene, at konserveringsarbejdet udføres efter de bedste standarder, inddrager vi Nationalmuseets kirkekonsulenter i de enkelte opgaver. Konsulenternes vurderinger sikrer, at der tages de nødvendige faglige og antikvariske hensyn.
 

Vedrørende Nationalmuseets kirkekonsulenter, se under Danmarks Middelalder og Renæssance på  www.natmus.dk


 
KIRKER / ANDRE KUNDER