Sidste nyt fra konservatorerne
Maleri & Inventar

Konservering og restaurering af ældre og moderne maleri på lærred samt historisk kirkeinventar er afdelingens kerneområder.
 
 
Indenfor maleri udfører vi følgende opgaver:
  • Planering af deformeret lærred
  • Fastlægning og imprægnering af løse farvelag
  • Laminering på nyt lærred
  • Rensning for overfladesnavs og gulnet fernis
  • Retouchering af skader og mangler i farvelag
  • Restaurering af prydrammer
  • Forgyldning
 
Kirkeinventar
For kirkerne udfører vi opgaver indenfor maleri og bemalet inventar i form af altertavler, prædikestole, epitafier m.m.

Malerisamlinger
I forbindelse med større malerisamlinger tilbyder vi kortlægning og analyse af værkernes bevaringstilstand og behandlingsbehov samt rådgivning om bevaringsforhold.
 
Interiørmaleri
Vi løser også opgaver indenfor bevaring og restaurering af bygningsintegreret kunst i form af f.eks. malerier opspændt eller opklæbet på vægge og lofter.
Lærredsmalerier i store formater kan behandles enten på vores værksted eller på stedet med et system af mobile lavtryksborde.

Stiftsordningen
Vi tilbyder kirkerne i København, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falster stifter at løse konserverings- og restaureringsopgaver på særlig favorable økonomiske vilkår.
Se videre under priser.

Procedurer for kirkerne
De fleste restaureringer i kirkerne er underlagt særlige regler, se "Sagsforløb for kirkerestaurering".

 
 
 

 

KIRKER / ANDRE KUNDER